Pogoda

zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019

Licznik odwiedzin

Dzisiaj466
Wczoraj630
W tym tygodniu1679
W tym miesiącu7478
Wszystkich1611805

Szczegóły

 • IP: 3.236.143.154
 • Przeglądarka Unknown
 • Wersja
 • System Unknown

Aktualnie na stronie

1
_

środa, 12 czerwiec 2024

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW - burze 1 st.

Ostrzeżenia meteorologiczne:

burzeBurze

stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Największe natężenie zjawisk późno wieczorem i w pierwszej połowie nocy.
Uwagi: Stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.

Ważne:
Od: 2024-06-06 16:00
Do: 2024-06-07 09:00
Czas wydania: 2024-06-06 11:32

Ostrzeżenia meteorologiczne - Burze/1

Burze

stopień: 1
prawd. 70%


Przebieg: Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 10 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2024-04-01 15:00
Do: 2024-04-01 19:00

Czas wydania: 2024-04-01 05:48

REGULAMIN TERENU IMPREZY Lato Kwiatów Otmuchów 2023

 
REGULAMIN TERENU IMPREZY
Lato  Kwiatów  Otmuchów  2023
nr WK.4040.17.2023.JB z dnia 22.05.2023
 
   Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy obejmującym wyznaczone miejsca w Rynku w Otmuchowie oraz terenach przyległych - w dniach 29 czerwca  - 02 lipca 2023 - zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu:
 1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
 2. W trakcie trwania imprezy w bezpośrednim jej otoczeniu ustanowiona zostaje strefa zamieszkania na podstawie zmiany organizacji ruchu zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 3. Prawo wjazdu na teren wyłączony z ruchu mają mieszkańcy  „M” i osoby upoważnione na podstawie „wjazdówki” wydawanych przed imprezą LK i przyklejonej na przednią szybę.
 4. Godziny wjazdów dla wystawców „W”,  handlowców „H”, służbowa „S” ustala się na godz.:
 1. a/ czwartek od godz.24.00 do 16.00,
 2. b/ piątek od godz. 24.00 do godz. 10.00,
 3. c/ sobota od godz. 5.00 do godz. 10.00,
 4. d/ niedziela od godz. 5.00 do godz. 10.00.
 1. Godziny wjazdy dla wykonawców ustala się na czas niezbędny do występu i samego występu (parking w miejscu wyznaczonym przez organizatora)
 2. Godziny wjazdu dla VIP bez ograniczeń (parkowanie w miejscu uzgodnionym z organizatorem)
 3. Na terenie imprezy za bezpieczeństwo odpowiada Agencja Ochrony wynajęta przez Organizatora. W przypadku naruszenia przepisów ustanowionych w Kodeksie Karnym, ustawie prawo o ruchu drogowym oraz innych aktach prawnych niezwłocznie powiadamia się Policję.
 4. Jednostką upoważnioną do poboru opłat związanych z organizacją „Lata Kwiatów 2023”jest instytucja kultury – Miejsko – Gminny Dom Kultury w Otmuchowie zgodnie z Uchwałą nr XLVII/454/2023 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dn. 22.03.2023r.
 5. Organizator przygotowuje parkingi dla uczestników, które są niestrzeżone i płatne w wysokości 10,00 zł od postoju sam. osobowego, 20,00 zł busa i 40,00 zł autobusu, (do pobrania opłat upoważniona jest instytucja kultury -  MGDK w Otmuchowie).
 6. Osoby obecne na terenie zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych organizatora i ogólnych przepisów prawa w tym prawa o ruchu rogowym.
 7. Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk (w wyznaczonych punktach).
 8. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
  1. osób wnoszących napoje w pojemnikach innych niż plastikowe, posiadających środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia,
  2. osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
  3. osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść ww. zabronione środki lub przedmioty),
  4. wprowadzania zwierząt,
 9. Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:
  1. zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
  2. pomimo zakazu weszły lub wniosły ww. zabronione środki bądź narzędzia.
 10. W wypadku braku skuteczności zaprowadzenia porządku przez agencję ochrony do działań może zostać włączona Policja.
 11. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
 12. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub prezentowanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale informacyjnym, wydawnictwie lub programie przedstawiającym imprezę w celach promocyjnych.
 13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:
  1. natychmiast powiadomić służby porządkowe,
  2. unikać paniki,
  3. stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów,
Regulamin imprezy zostanie umieszczony w miejscach ogólnie dostępnych na terenie miasta i na stronie www.otmuchow.pl i www.gczk.otmuchow.pl .
 
Otmuchów:  22-05-2023  roku

Gmina Otmuchów zagrożona wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Według wydanego 27 kwietnia 2023 r. przez Wojewodę Opolskiego  rozporządzenia w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów nyskiego, brzeskiego i opolskiego informujemy:

W STREFIE OBJĘTEJ ZAKAŻENIEM ZAKAZUJE SIĘ:

 1. przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (rozporzadzenie-wojewody-opolskiego - ptasia grypa 27 04 2023.pdf)Rozporzadzenie Wojewody OpolskiegoROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/11/2023 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów nyskiego, brzeskiego i opolskiego1498 kB2535

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że dnia 15 marca 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, która przywraca obowiązek:

 - posiadania aktualnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające śor, nabywające śor dla użytkowników profesjonalnych, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin;

- posiadania aktualnych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. czasowo zawieszonych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego przez SARS-CoV-2.

Podmioty, które w okresie trwania pandemii COViD-19 nie aktualizowały obowiązkowych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz badań sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin czasowo zawieszonych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii wywołanych przez SARS-CoV-2 są zobowiązane uzupełnić przedmiotowe wymagania

 

W OKRESIE 30 DNI POCZĄWSZY OD DNIA 4 MAJA 2023 ROKU.

 

Zebranie sprawozdawcze w OSP Goraszowice

1673782496854 male

Rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczych dla jednostek OSP z terenu gminy Otmuchów. Na terenie gminy Otmuchów funkcjonuje 12 jednostek OSP.
W dniu wczorajszym (14.01.2023 r.) odbyło się zebranie w OSP Goraszowice. Był to czas podsumowania minionego roku i określenia planów na bieżący rok. Zebrani druhowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi jednostki, dając tym samym zielone światło do dalszego działania.

XX Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny „Zwierzaki”- 2023 r.

konkurs PZL Opole

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w ramach promocji kultury i edukacji łowieckiej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowania wartości przyrodniczych i etycznych zachowań wobec zwierząt, przesyła n/w regulamin XX Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Zwierzaki”

Prosimy o rozpropagowanie niniejszego pisma wśród jednostek szkół podstawowych, celem wzięcia udziału przez uczniów jednostek szkół podstawowych na terenie województwa opolskiego.

Informacja będzie również dostępna na Facebook ZO PZŁ w Opolu oraz na stronie ZO PZŁ w Opolu https://opole.pzlow.pl/

Załączniki:

 1. L.dz. 232 – MP – JK – 2022 z 20 grudnia 2022 r.
 2. Fomularz zgłoszeniowy dla uczestników XX Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego Zwierzaki
 3. Zgoda RODO na przetwarzanie danych uczestników XX Woj. Konkursu Literacko-Plastycznego Zwierzaki

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie przypomina, o obowiązku utrzymania wysokiego poziomu bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób (hodowlany jak i przyzagrodowy).

W sezonie 2021/2022 epizootia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) była największą jaka dotknęła Europę, zarówno pod względem czasu jej trwania, zasięgu jak i liczby ognisk. Mając na uwadze okresowy wzrost ryzyka bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia wirusa do gospodarstwa zwłaszcza w okresie pomiędzy 1 października i 31 marca roku następnego oraz licznymi migracjami dzikich ptaków, ważne jest by świadomie i rzetelnie podejść do obowiązujących przepisów bioasekuracji.

 

           Obowiązujące rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 31 marca 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 768) określa jednoznacznie:

1. zakazy:

 1. pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

2. nakazy:

 1. utrzymywania drobiu w sposób wykluczających jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywania drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi w izolacji od dzikich ptaków,
 4. przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 8. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych tj.: zwiększona śmiertelność ptaków, spadek pobierania paszy i wody objawy nerwowe (drgawki, skręt szyi, paraliż nóg, niezborność ruchowa), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności. W razie wystąpienia w/w objawów niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie lub najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Ponadto w gospodarstwach utrzymujących drób i prowadzących działalność nadzorowaną zgodnie z art. 1 pkt.1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421):

 1. w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego – wyposażenia gospodarstwa w maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej możliwość ich wyłożenia przed:
 1. wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków albo zastosowanie w tym gospodarstwie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich,
 2. wjazdami do gospodarstwa i wyjazdami z niego albo zainstalowanie niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających,
 1. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonego do użytku wyłącznie w danym budynku, oraz oczyszczania i dezynfekcji obuwia,
 • oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku, co najmniej raz dziennie,
 • prowadzenie i przechowywanie w tym gospodarstwie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia, zużycia, środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacji oraz daty padnięcia zwierząt i liczby zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia,
 • wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji
 • prowadzenie rejestru środków transportu przewozu drobiu, jaj, paszy, lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren tego gospodarstwa oraz wejść osób do pomieszczeń w których utrzymywany jest drób,
 • wyposażenie gospodarstwa w przeznaczony do użytku przez to gospodarstwo kontener do przetrzymywania zwłok padłego drobiu, usuwanego nie rzadziej niż raz dziennie, oraz przetrzymywanie tego kontenera w osobnym pomieszczeniu specjalnie do tego celu przeznaczonym. Pomieszczenie ma być zabezpieczone przed gryzoniami zwierzętami domowymi i dzikimi.
 • wyposażenie gospodarstwa w środki odkażające do bieżącej dezynfekcji na co najmniej 7 dni, oraz utrzymywanie mat i niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczność dezynfekcji
 • zabezpieczenie znajdujących się na terenie gospodarstwa zbiorników wodnych przed dostępem ptaków wolnożyjących
 • utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków inwentarskich, regularne wykaszanie roślinności, uprzątnięcie pozostałości pasz i ściółki.

Gospodarstwa utrzymujące 350 szt. drobiu średniorocznie powinny posiadać PLAN BIOASEKURACJI uwzględniajacy profil produkcji gospodarstwa, ustalenie stref czystych i brudnych, utworzenie procedur oczyszczania i dezynfekcji – pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, wyposażenia, higieny personelu.

bioasekuracja

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

gcr@otmuchow.pl

Przydatne numery:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Drogi Powiatowe 774019712

Drogi Krajowe 774565058

Mapka ostrzeżeń meteo

ostrz meteo
 

Informacja o polowaniach

13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad

Jakość powietrza w gminie

mapa powietrze